Hướng dẫn cài đặt VPN cho mem lag và mem ở nước ngoài

Hướng dẫn cài đặt VPN

  • Bước 1 : Chạy autoupdate để tải vpn sau đó mở thư mục chứa game và tiếp đó thư mục VPNVIP và chạy app VPNVIP.exe

  • Bước 2 : chọn giao thức PPTP

Bước 3 : chọn 1 trong 3 máy chủ và bấm connect mở lại cửa sổ game và trải nghiệm.