cập nhật event tại máy chủ 1acc/1PC và hoạt động

a e chạy autoupdate để vô game cập nhật event mấy mảnh thiên thạch a e giữ lại để đổi đồ nhé 😀

sửa đồ bạch kim a e chú ý  mua thiết khuyết đơn trên kỳ trân các

ấn chuột phải vào thiết huyết đơn rồi cho đô vô sửa

PLD 2 BẾn 1 2 : 3 boss mỗi boss

thời gian : 0h00 2h 4h 6h 8h 10h 12h
mỗi con boss phút thứ 25 30 35 : 20 xu + 5 mảnh thiên thạch random + 50 Nguyên liêu event 1

Vượt ải : kết thúc có xác xuật 50% rớt VLMT + 50% TTK + 5 xu + 5 mảnh thiên thạch random 50 Nguyên liêu event 2

boss HKMP : kết thúc boss có xác xuật 50% rớt VLMT + 50% TTK + 20 xu + 3 mảnh thiên thạch random
9h , 16h ,20h, 24h    50 Nguyên liêu event 3

boss đại hoàng kim :8h05>9h 200 xu + 50 mảnh thiên thạch random
xuất hiện tại 3 lăng huyện

nhặt lồng đèn bang hội 7h30>8h ngoài 3 lăng huyện : 200 xu + 1 duyên quân + tuệ thanh 1 ngay + 50 mảnh thiên thạch
phi chiến đấu ko thể nhặt

viêm đế : 8 người 1 pt thắng lương mi nhi 30% rớt VLMT + 30% TTK + nguyên liệu ép BK + 10 xu + 5 mảnh thiên thạch random

vượt qua mỗi ải được 1 xu 1 người
thời gian 8h25>10h25>12h25> 14h25 > 16h25 20h25 22h25 0h25 2h25 4h25

tống kim 9h > 23h trên 3k diểm 3 mảnh thiên thạch random Nguyên liêu event 4

top TK 1h + 9h : top1 : 65 xu + 1 cặp duyên quân tuệ thanh 1 ngày
ttop 2 45xu + 1 cặp duyên quân tuệ thanh 1 ngày
top 3 : 35 xu +1 cặp duyên quân tuệ thanh 1 ngày
top 4>10 : 30 xu

Quả huy hoàng : 3 đợt 12h05 > 12h15 > 12h25 22h15 22h25 22h35
1 đợt 50 quả : mỗi quả 5 xu + 3 mảnh thiên thạch random
tại biện kinh nam 195 215

nick chữ trắng và phi chiến đâu ko thể nhặt

Hoa sơn loạn chiến vào : 14h và 22h báo danh tại hoa sơn lão tẩu trên hoa sơn cảnh kỹ trường
giết 1 người được 5 xu  kết thúc được 50 xu + trấn phái linh đơn , linh dược

+1 cặp duyên quân tuệ thanh 1 ngày

boss sát thủ : hd xuất hiện boss 09h-11h , 12h-13h, 16h-17h, 18h-19h, 20h-21h
chỉ xuất hiện tại Tiến cúc Động
Phần thưởng : 5 xu 1 boss 1 bảo rương hạn chế random 2 ngày + 2 mảnh thiên thạch

Liên Đấu hàng tháng từ : 18h>19h ngày 08>28 hàng ngày báo danh tại sư giả liên đâu phương tượng 208 201

Tính top liên đấu :
Top 1 : 3k
Top 2 : 2k
Top 3 : 1k5
Top 4 – 7 : 750
Top 8 – 10 : 500
Top 11 – 20 : 250
Top 21 – 50 : 100

ép event :

event : mua trực tiếp 3 xu 1 chiếc tại kỳ trân các

hoa Gạo : boss pld phút 25 30 35 1 con rớt 50 họa gạo
hoa Thông : đạt 3k điểm tống kim khi kết thúc sẽ nhận được
hoa Mai : săn boss hoàng kim 1 con 50 bông
hoa phượng : hoàn thành vượt ải 50 bông
Kem 4 mùa : 1 xu 1 cái mua tại tiểu phương 3 lăng huyện

hoặc mở ra từ hộp quà sự kiện train tại vi sơn đảo lệnh bài vi sơn đảo bán tại kỳ trân cac 2 xu
trong Hộp quà sự kiện có xác xuất mở ra tiền đồng

mỗi lần ăn rớt 1 loại thiên thạch random


ăn max 300 event được chọn những vật phẩm sau

max 600 event :

bảo rương đồ hạn chế tự chọn môn phái max off hạn sử dụng 30 ngày

Shop thiên thạch:

 

ép trang bị bạch kim :

cộng 1 > 5 : free
5>6 : 50 xu
6>7 : 100 mảnh thiên thạch mỗi loại